V Přihlášce zatrhněte pouze akce, jichž se hodláte zúčastnit.

Pokud budete chtít chatku s někým sdílet, domluvte se, kdo uvede v Přihlášce žádost o ubytování, případně zatrhněte ochotu sdílení chatky s majitelem nekonfliktního psa.

Po vyplnění Přihlášky obdržíte pokyny pro zaplacení s uvedením celkové částky i čísla účtu pro její zaslání. Až po uhrazení částky Vám bude rezervováno ubytování, místo v kursu i na závodech. Kapacita ubytování, kursů i závodů je omezena - podrobnosti viz Propozice

Uzávěrka pro zaslání Přihlášek na září je 8.8.2016

Uzávěrka pro zaslání plateb na září je 15.8.2016

© Stoklasovi, 2012