S nevlastní sestrou Kempi (Di Campa Sweape) jsme si hodně podobné